เวทีของนักเรียน

อยากส่งวีดีโอมาแสดงในเวทีของนักเรียนไหมคะ? เยี่ยมไปเลย! ดิฉันยินดีจะพิจารณาคลิปการแสดงเพลงจากหนังสือเล่มนี้ หรือเพลงที่แต่งขึ้นระหว่างการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อนำขึ้นไว้บนเว็ปไซต์

กดปุ่มด้านขวาเพื่อส่งวีดีโอมาที่เรา เรายินดีรับลิ้งค์ Youtube หรือ Vimeo *โปรดทราบ: นักเรียนและผู้ปกครองต้องยินยอมให้เราเผยแพร่วีดีโอได้