top of page
clip art notes.png
9_1.jpg

เปียโนสนุกจัง (Piano, So Fun!) เป็นตำราเรียนเปียโนที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีอายุ 4 ถึง 10 ปี และแม้ว่าจะเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เรียนชาวไทยเป็นสำคัญ แต่ดิฉันก็ยินดีจะให้ทุกคนลองเอาไปใช้ได้

ตั้งแต่เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยใหม่ ๆ ราวปีพ.ศ. 2557 ดิฉันพบว่าตำราเรียนเปียโนของอเมริกันและอังกฤษทำให้นักเรียนเปียโนไทยหลายคนพบกับความยากลำบากในการทำความเข้าใจกับคำอธิบาย เนื้อเพลง และบทเพลงสมัยนิยม (ของตะวันตก) นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจแต่งหนังสือ เปียโนสนุกจัง ขึ้นมา

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันที่ดิฉันสอนอยู่ในขณะนี้ ดิฉันได้ตัดสินใจที่จะให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ทางออนไลน์ ดิฉันหวังว่าหนังสือ เปียโนสนุกจังจะเป็นแหล่งความรู้เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนเปียโนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

หนังสือเปียโนสนุกจัง เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างเสริมความสามารถในการพึ่งตนเอง และ ความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือคู่มือการสอน

ดิฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นและคำติชมต่าง ๆ ดังนั้นโปรดส่งข้อความมาได้ และโปรดพิจารณาส่งคลิปวีดีโอที่บันทึกการแสดงของนักเรียนในรูปของคลิป Youtube หรือ Vimeo ไปยัง Student Showcase ลิ้งค์วีดีโอสามารถส่งมาได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ ดิฉันยินดีจะนำคลิปการแสดงเพลงจากหนังสือเล่มนี้ หรือเพลงที่แต่งขึ้นระหว่าง’การใช้หนังสือเล่มนี้ขึ้นไว้บนเว็ปไซต์
 

ขอให้มีความสุขกับการสร้างสรรค์งานดนตรี และขอให้สนุกกับการผจญภัยครั้งนี้
 

อาจารย์ เอลิซ่า

bottom of page