กรณิศ ธนโชคสิริ, นักแปล

กรณิศ ธนโชคสิริ เรียนดนตรีที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เอกการแสดงเปียโนกับ ดร.เอลิซ่า มิลเล่อร์-เค


กรณิศเชื่อว่า พรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเป็นนักดนตรีที่ดีได้ เพื่อให้ศักยภาพได้พัฒนาอย่างเต็มที่นักดนตรีต้องขยันและมีวินัย เธอเชื่อว่าครูที่ดีไม่เพียงแต่จะต้องมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่จะต้องมีความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความรัก และสนุกกับดนตรีที่เล่นได้ด้วย

© 2018 by Elissa Miller-Kay. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
เว็บไซต์นี้ออกแบบโดยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ {Wix } สร้างเว็บไซต์ของคุณเลยวันนี้เริ่มเลย